Udvikling – normalt er dette ord et positivt ladet begreb. Og at mennesket gennemgår en enorm udvikling fra 0 til 30-års alder er ubestridt. Vi ser også at mennesker har vidt forskellige talenter, og at disse talenter til en del er afhængige af interesser, men også længden/intensiteten i den periode vi har øvet os, inden for dette specifikke felt. 

Men at vi, som voksne mennesker, repræsenterer forskellige udviklingstrin i forhold til evnen at forstå hinanden, til at føle empati og kunne kommunikere med hinanden – det taler vi ikke meget om. Hvis man nu kan øve sig og opbygge talenter, så burde man vel også kunne øve sig i evnen til at kommunikere? I hvert fald til at kunne kommunikere med nogle flere, end jeg i første omgang tror, at jeg magter.

De fleste af os ønsker, at kunne være et modent menneske. Men at være et modent menneske – hvad betyder det? Har det noget med viden, empati og respekt at gøre? Og hvornår bliver det betydningsfuldt at kunne kommunikere? Hvis samfundet skal udvikles, må vi, som danner samfundet også udvikle os på flere områder. Her vil vi på blackmarket.dk bidrage til mere gennemsigtighed og forståelse for processen, hen imod et modent samfund. 

De fleste af os kommer sammen med de mennesker vi har en tiltrækning til. Vi bliver venner med dem, som synes som os, vi udskifter tanker med dem, der ligner os, og ikke ret mange er venner eller partnere med nogen som kommer fra et helt andet miljø. Eller har helt andre interesser, et andet sprog eller en anden mening om livet.

Blackmarket ønsker at udfordre disse vaner. Vi vil i stedet opfordre til at gå i gang med at samarbejde med andre, som ikke ligner dig. I din andelsboligforening, på dit arbejde, i din skole, i din sportsklub og mennesker du mäder i hverdagen. Se ud over dine grænser, tag kontakt: Prøv at tale med hinanden. Prøv at løse nogle opgaver sammen. Prøv at se værdien i et andet menneskes strategi og tilgang til verden.

En kendt forsker, Lawrence Kohlberg, har præsenteret en slags trappe med seks trin, hvor han viser at der findes forskellige udviklingstrin, i forhold til moralsk/etisk udvikling og modenhed. Den trappe bevæger sig fra de første, mere dyriske reaktionsmønster som vi alle har i os, hen mod mere reflekterende og empatiske tilstand. I det højeste trin angriber vi ikke hinanden mere, men forstår og føler, at der ligger frygt og ind imellem magtbehov (begær efter magt eller et ønske om at kunne kontrollere situationen) bag de første, primitive trin. I den højeste ende findes mennesker som har tålmodighed, overbærenhed og empati – men heller ikke bøjer sig for ikke-humane angreb. De afventer situationen og handler derefter ud fra en ikke-affektiv tilstand.

I en konfliktsituation, hvor mine behov kolliderer med dine, går de fleste af os gennem flere stadier. Ikke mange kan prale med, at de umiddelbart ikke prøver at skaffe sig fordele, og har et ønske om, at få den anden til at overgive sig. Vi reagerer ofte med, at prøve at få den anden til at underkaste sig, i stedet for ligevægt, balance og ”win-win”.

Blackmarket.dk ønsker at formidle tillid til menneskehedens evne til at lære, til at udvikles, og vi vil bakke op om  FN´deklaration om de menneskelige rettigheder, så de kan blive virkelighed på vores klode – og gerne inkludere dyrene også ….