Man kan sige at tolerance er noget, der forudsætter at andre er uenige med dig. Du kan ikke vise tolerance, hvis ikke nogen synes noget helt andet end du selv gør. Du skal simpelt hen tåle, at andre vurderer ting anderledes end du gør, at de lever sit liv helt anderledes, at de har en anden moralsk målestok end du selv har osv. Det er først, når man møder nogen, der har helt andre vurderinger, at man ved, om man er tolerant eller ej.

Et andet spørgsmål er: skal man være tolerant over for alt?
Det har mange journalister og skribenter forskellige meninger om. Nogle skriver, at det er en fare for demokratiet, hvis vi bare undlader kontakt med hinanden, når vi har helt forskellige meninger. De mener, at ved at turde at spørge ind til hinanden, og også at turde at forklare vores mening, er der en chance for, at demokratiet kan overleve. Hvis alle lever side om side uden kontakt til hinanden, med helt forskellige værdier og idealer, vil vi ikke kunne have et samlet samfund, hvor vi lever og arbejder sammen.

Man kan på mange måder sige, at det er sådan samfundet har udviklet sig, grundet internettet og sociale medier. Mennesker bliver i deres grupper sammen med mennesker, der synes helt det samme som dem selv. Eller skælder andre ud, som ikke ser tilværelsen som dem selv. ”Likes” er blevet kendetegn for et forenklet fællesskab, hvor man er enig eller uenig –og danner nye grupper på grund af tiltrækning og frastødning.
Når vi selv ikke kan klare at favne alle de meninger og værdier som mennesker i samfundet rummer, vil de udemokratiske kræfter få gavn af situationen. Diktatur, enten i hænderne på kriminelle grupper, militær eller ”os, med de rigtige holdninger” holder mennesker sammen ved hjælp af frygt og rædsel – og disse kræfter er ikke noget, som vi ønsker skal få magt i samfundet.

De mange skal kunne tåle de få, men blot så langt, at tolerancen ikke underminerer samfundets rammer, funktion og regler – mener nogle andre. Men de få skal ikke kunne presse sine vurderinger over de mange.
Men man skal huske på, at ordet tolerance handler om respekt. Og kriminelle handlinger kan aldrig være respektfulde. Lige så snart du begynder at bruge vold og overmagt, vil al tolerance blive væk. Så lad os være tolerante, men ikke over for vold, overgreb og tyveri af materielle eller psykiske ejendele.

Lad os istemme artikel 1 i Menneskets rettigheder, ifølge FN:
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.