På dansk bliver NVC ofte kaldt IVK. Dette står for Ikke Voldelig Kommunikation, men den internationale betegnelse er stadig NVC. Mange kender til metoden som ”giraffsprog”. Man kan synes, at en mand, der startede en bevægelse i 60´erne, ikke skulle have sin plads på vores hjemmeside. (Marshall Rosenberg, 1934–2015) Noget gammelt og forbigående, som allerede er udtjent.

Desværre er der store behov for hjælp og metoder inden for kommunikation, når der opstår konflikter. Vi er ikke kommet særlig langt i forhold til disse, både i almindelige relationer eller mellem lande. Vi lever stadig i en 8.000 år gammel dominanskultur, hvor den som har mest magt, status eller våben ofte får ret, på bekostning af andre menneskers behov, liv og sundhed.

Når man ønsker at skabe løsninger af konflikter, selv om de går i knude og mennesker ser ud til at være i total modsætning til hinanden – er der to ting, der efterspørges: oprigtighed og empati. Vi er fuldstændig afhængig af disse kvaliteter, for at kunne skabe kontakt med andre mennesker.

Vi er vant til at tænke i rigtigt eller forkert. Enten eller. Men begge parter er nødt til at trives med en løsning, om den skal vedvare. IVK vil kunne hjælpe os med, at finde win-win-løsninger på problemer, som vi aldrig ville have kunnet regne ud i forvejen. Men for at komme til en rigtig god løsning, er det ikke nok at kende noget til IVK på et teoretisk plan. Ligesom i alle andre tilfælde skal der trænes – at løse konflikter på en god måde, må vi alle øve os i.

Der er fire evner som må optrænes:
Evnen til at observere – sig selv, sine reaktioner og den anden person samt situationen og sammenhængen.
Evnen til at have kontakt til sine følelser og udtrykke dem klart, uden at anklage eller gå i forsvar – og også kunne mærke modpartens følelser.
Evnen til at identificere de behov, der findes bag følelserne.
Evnen til udtrykke de ønsker man har – uden krav, men som en mulighed for modparten, at hjælpe en selv med at få sine reelle behov opfyldt.

Det virker måske nemt nok.
Det er det ikke. Vi har mange automatiske reaktioner, som går så hurtigt, at vi ikke engang ser det. End mindre forstår dem. At være neutral og observere, at adskille følelser og reaktioner i vores bevidsthed, er slet ikke nemt. Vi skal lære at finde en del i os, der bare fungerer som en tilskuer, og dette kræver træning.

Det er heller ikke nemt at sætte ord på sine følelser. Vi kommer ofte i kontakt med smerte, i et dybere niveau af os selve. At beskrive sine følelser for en neutral person, vil kunne hjælpe dig i processen hen imod en løsning af konflikten. Vi kan sagtens hjælpe hinanden med dette. Om du har en god ven, som plejer ikke at hurtigt tage stilling for eller imod nogen eller noget, kan du begynde med at forklare situationen, hvor konflikten er opstået. Beskrive dine observationer, dine følelser, prøve at forstå de behov der ligger bag dine følelser og udtrykke dine ønsker.

Men de to sidste ting er ikke nemme, fordi bevidstheden hænger ofte fast ved reaktionerne. De reelle behov vi har, forstår vi ikke altid, og der kræves fokus och motivation, til at virkelig gennemskue sig selv. At derefter formulere sine ønsker, og give modparten en mulighed for, at opfylde ønskerne, eller finde sin måde, at opfylde dine dem, er heller ikke nemt.

Så det bedste er, at tage et kursus i IVK, hos en uddannet og trænet person. Måske sammen med en ven, så I har mulighed for, at hjælpe hinanden med konfliktløsning. Hverdagen indeholder smertelige konflikter. I nære forbindelser, i arbejdsliv, i organisationer vi engagerer os i, i forhold til naboer og slægtninge. Og verden trænger til mennesker, der tager ansvar for deres følelser, behov og handlinger. Prøv IVK – det vil du ikke komme til at fortryde! Og vores verden vil blive et bedre sted, jo flere, der tager ansvar i konfliktsituationer.